Åbos fetishclub och Åbonejdens Seta firar Pride på två våningar!
Entré via gården. Biljetter kostar 12/10€ - medlemmar går in för det lägre priset.