kl 15.00 “Sex, lögner och nationalromantik”
Irène Karlbom, utställningsansvarig, berättar om arbetet med att skildra Artur Bäckströms, Julita gårds donators, liv.

kl 16.00 Prydhet i Bibeln - queera bibesltudier
Niklas Olaison, präst och idéhistoriker, talar om eufemismer och tabun i Bibelns skildringar av sexualitet.

kl 17.00 Misa Inclusiva - en mässa för alla
Katarina och Magnus Hedqvist, missionärer i Costa Rica, berättar om arbetet med den inklusiva mässan, en mässa som välkomnar HBT-personer och HIV-positiva.

kl 18.00 Inklusiv mässa
Vi firar inklusiv mässa tillsammans. Niklas Olaison, präst, Peggy Sands, sång.
I samarbete med Seglora smedja