kl 15.00 “Sex, lögner och nationalromantik”
Irène Karlbom, utstillingsansvarlig, forteller om arbeidet med å skildre Artur Bäckströms, Julita gårds donators, liv.

kl 16.00 Prydhet i Bibeln - queere bibesltudier
Niklas Olaison, prest og idéhistoriker, snakker om eufemismer og tabu i Bibelens skildringer av seksualitet.

kl 17.00 Misa Inclusiva - en messe for alle
Katarina og Magnus Hedqvist, misjonærer i Costa Rica, forteller om arbeidet med den inklusive messen, en messe som velkomner HBT-personer og HIV-positive.

kl 18.00 Inklusiv messe
Vi feirer inklusiv messe. Niklas Olaison, prest, Peggy Sands, sang.
I samarbeid med Seglora smedja