11.00-14.00 LÅNA POLY
Har du någon gång velat fråga en polyperson eller relationsanarkist om hur de lever? Osäker på om du själv är poly? Har du frågor du inte fick svar på i någon programpunkt om poly? Kom till våra lånepolys och prata med dem!

11:00–12:45 MED MÅLET SOM MEDEL - AKTIVISTISKA OCH ETISKA PERSPEKTIV PÅ ATT FÖRSÖRJA SIG PÅ "KAMPEN"
Arrangör: Jämfota
Medverkande: Adrian Repka, Isander Freiman, Gunilla Edemo, Frida Sandegård, Matilda Sjödell, Sissela Nordling Blanco.
Under den senare delen av 00-talet exploderade antalet aktörer inom den ideella sektorn som arbetade med arbete för rättvisa och likabehandling på ett professionellt sätt. Normkritisk pedagogik började konkurrera med avvikarfokusering, branschorganisationer och nätverk bildades och en mängd utbildningsmaterial har producerats. Parallellt förändras samhället: Allt fler skapar sin egen arbetsmarknad och bygger sitt eget varumärke. Detta får kanske sin särskilda betydelse för personer som upplevt exkludering på normativa arbetsplatser - det blir ett sätt att överleva ekonomiskt såväl som känslomässigt.
Att arbeta med "kampen" - samhällsförändring i olika former enligt köp/säljbasis har inneburit att kunniga och drivna aktivister nu kan få betalt för sitt arbete och göra det de är bra på på heltid. Men förändringarna skapar också frågor om strategier inför framtiden.  Vad händer till exempel när organisationer med liknande syfte blir konkurrenter på en marknad där man vill sälja sina utbildningar eller kompetenser? Vem har rätt till kollektivt producerad kunskap - och vem har rätt att sälja den vidare? Hur kan man på ett personligt plan söka samma jobb som sina vänner? Vilka strategier kan finnas för aktörer att lyfta varandra, hålla fokus på kampen och ändå ta hand om sitt eget välmående?
Programpunkten syftar till att skapa diskussion kring dessa frågor på ett verklighetsförankrat sätt. Programpunkten introduceras genom en paneldiskussion men fokus ligger på ett interaktivt dialogcafé. Medtag egen tolk.

11:00–12:45 OPEN THE DOOR TO A TRANS INCLUSIVE SOCIETY!
Arrangör: HBT-liberaler, RFSL, New Renaissance
Nyligen presenterades en omfattande rapport om hatbrott och diskriminering mot transpersoner i USA. Liknande rapporter blir alltmer vanliga i allt fler länder, från Australien till EU. Samtidigt fortsätter arbetet och diskussionerna kring Socialstyrelsens nu ettåriga rapport.
Vi inbjuder till rundabordssamtal rörande transpersoners situation, mänskliga rättigheter, möjligheter till full inklusion i samhället och rätten att bilda familj och bli förälder.
Genom åren har två delar av samhället utmålats som de två huvudsakliga motståndarna till en postiv utveckling rörande transpersoners rättigheter: politiken och religionen. Därför samlar vi nu företrädare för dessa två världar utifrån en önskan att lägga gårdagens strider åt sidan och diskutera kring vilka möjligheter som finns att gemensamt inta en ny och mer konstruktiv väg till en bättre framtid för gruppen transpersoner i Sverige.
Medverkande: Moderator Ulrika Westerlund (Ordf. RFSL), Linnéa Sjögren (Feministiskt Initiativ), Amanda Brihed (HBT-liberaler, debattör, transaktivist), David Lazar (Rabbi i Stockholms Stora Synagoga), Maria Sundin (HBT-S, RFSL, sekreterare TGEU),
Caroline Szyber (Riksdagsledamot, Kristdemokraterna), Anna Troberg (Partiledare, Piratpartiet), Åke Bonnier (Domprost i Stockholms Stift, Svenska Kyrkan), Anders Wallner (Partisekreterare, Miljöpartiet)

11:00–11:45 ATT VÄLJA LIVSÅSKÅDNING
Arrangör: Humanisterna
Två hbtq-personer, en kristen och en humanist, motiverar sina val i ett informellt samtal.

11:00–11:45 IDROTTSRÖRELSEN OCH HOMOFOBIN/TRANSFOBIN
Arrangör: RFSL & RFSL Ungdom
Undersökningar visar att det både inom lagidrott och individuell idrott finns många fördomar gentemot hbtq-personer. Idrottsrörelsen har betonat vikten av att jobba med värderingar inom rörelsen men vi frågar om detta verkligen har bidragit till en mera öppen idrottsrörelse för hbtq-personer? Hur kan ledare inom idrotten jobba med fördomar och diskriminering? Hur kan idrottsrörelsen jobba med hbtq- och diskrimineringsfrågor?

Håvard Øvregård, projektledare inom projektet "Med idretten mot homohets" i regi av Norges idrettsforbund, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Norge (LLH) og Norsk Folkehjelp inleder. Efter inledningen samtalar representanter från Riksidrottsförbundet, Stockholm Snipers, RFSL Ungdom, RFSL och idrottsutövare om utmaningar inom idrotten och hur man kan bekämpa homofobi och transfobi inom idrotten.
Representant från RFSL, RFSL Ungdom, representant från Stockholm Snipers, Riksidrottsförbundet och Håvard Övregård


11:00–11:45 KONSTEN ATT FÅ NÅGOT ATT BLI OBEGRIPLIGT
Arrangör: Xzenu Cronström Beskow
Intressen och handlingar framställs ofta på ett sätt som inte är till för att förklara dem och göra dem begripliga. Utan snarare är till för att göra dem oförklarliga och obegripliga. 

Detta föredrag utgör en lättsamt queerteoretisk analys av konsten att inte förstå. En viktig utgångspunkt är Don Kulicks resonemang kring obegripliggörande av sexköp. Frågor som kommer att tas upp är dels ett par aktuella rättsfall med anknytning till sadomasochism, och dels "De Övergivnas Armé" - en klassisk moralpanik kring ickesexuella rollspel.

11:00–11:45 MÄN SOM SÄLJER SEX TILL MÄN
Arrangör: RFSL
När myndigheter och yrkesverksamma diskuterar män som säljer sex ses detta som något helt annorlunda än när kvinnor säljer sexuella tjänster. Fenomenet har under lång tid osynliggjorts, trots vetskap om sexsäljande män emellan sedan i början av 1900-talet. Vari består behovet av att osynliggöra sexsäljande män? Är det överhuvudtaget nödvändigt att tala om det? Vad får olika kroppar för betydelse i förståelsen av sexsäljande?
Kom och lyssna på Suzann Larsdotter och Jonas Jonsson som utmanar gängse syn på de aktörer som säljer sex.

11:00–11:45 SPORT OCH HBTQ
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Hur bemöter vi heteronormen inom idrotten? Ska vi ha herr- och damsport och vem är egentligen herre och dam? Vad ska vi kräva av klubbarna och varför gör politikerna inte mer?
Medverkande: Stina Svensson, talesperson Fi, Kia Sigge, TransForm, och Sofia B Karlsson, Projektledare om maskulinitetsskapande inom fotbollen.

11:00–11:45 VAD KAN UNGA FEMINISTER GÖRA FÖR QUEERRÖRELSEN I SVERIGE?
Arrangör: Unga Feminister
Unga Feminister är en nystartad självständig organisation med anknytning till Feministiskt Initiativ. Inför organisationens årsmöte i Stockholm 2012 kommer förbundsstyrelsen att ta fram förslag till prioriterade politikområden inför valrörelsen 2014, där hbtq är ett av förslagen. Därför vill vi ha in synpunkter från queerrörelsen i Sverige om vilka frågor vi bör driva.
Under samtalet kommer representanter från Unga Feminister att presentera riksorganisationen, Stockholms lokalavdelning och moderera en diskussion om följande frågepunkter:
• Hur kan du med politisk aktivitet förbättra din egen privata situation?
• Vad har du för förväntningar på Unga Feminister som organisation?
• Vilka hbtq-frågor som rör lagstiftning och annan parlamentarisk
politik skulle du vilja lyfta fram?
• Vilka hbtq-frågor vill du se Unga Feminister driva i valrörelsen 2014?
Vi har börjat och vill med er hjälp fortsätta skapa en plattform för unga feminister över hela Sverige där intersektionalitet är en del av grundideologin. Hoppas att Du har möjlighet och vill komma och samtala med oss. Oavsett om du är politiskt organiserad eller kommer som privatperson vill vi höra dina åsikter! Läs mer om oss på vår hemsida. Välkommen!
 Medverkande: Tove Dåderman & Malin Eddie Kajsadotter, Unga Feminister, Kerstin Nilsson, & Hanna Blomberg, Unga Feminister Stockholm.

11:00–11:45 VÅLD I SAMKÖNADE RELATIONER
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Carin Holmberg från RFSL Stockholms brottsofferjour föreläser om hur vi uppmärksammar och förebygger våld i samkönade relationer.

12:00–12:45 BERÄTTELSEN OM ESMARA
Arrangör: Piratförlaget i samarbete med Petra Östergren
Medverkade: Petra Östergren.
En queer, egensinnig ung kvinna från Tornedalen kommer till ett Stockholmskt 80-tal. Hon ger sig in i fastighetsbranschen, rör sig i gaykretsar och hänger på anarkistkafé. Till slut träffar hon Ludde och den smärta hon försökt fly ifrån kommer ikapp.
Petra Östergren berättar om sitt skrivande, sin romandebut och hur hon gått tillväga när hon för första gången blandat sanning med fiktion.

12:00–12:45 EN QUEERFEMINISTISK FÖRNYELSE AV VÅLDTÄKTSDEBATTEN
Arrangör: Stockholm Pride
Medverkande: Alexander Alvina Chamberland
De som utsatts för våldtäkt stigmatiseras och antas ha fått sina liv förstörda. Mainstreamfeminismen stämmer ibland in i den här kören för att påvisa hur hemskt det är med våldtäkt. Problemet blir att detta knappast hjälper situationen för att alla som de facto utsatts för våldtäkt, som stämplas som eviga offer och sägs ha varit med om ett ”öde värre än döden”. Alexander Alvina Chamberland, som själv utsatts för en våldtäkt, vill lyfta fram en ny queerfeministisk väg för våldtäktsdebatten, där våldtäktsöverlevare ges mer agens att föra sin egen talan, samt möjligheten att ta tillbaka makten över sina egna liv.

12:00–12:45 Erza Nawi: QUEER ACTIVISM HAS NO BORDERS
Arrangör: Stockholm Pride
Ezra Nawi, israelisk jude, homosexuell och palestinaaktivist, talar om sitt liv och sin aktivism, och om hur queerkamp måste överbrygga nationella gränser.

12:00–12:45 POLSKA TJEJER KOMMER UT UR GARDEROBEN
Arrangör: Polska institutet & Tupilak
Anna Laszuk, polsk journalist och hbtq-aktivist, författaren till den polska boken "Tjejer, kom ut ur garderoben" berättar om bland annat den polska lesbisk-feministiska tidningen FURIA!

12:00–12:45 SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA HBTQ-PERSONER
Arrangör: RFSL Ungdom
Under det här seminariet presenteras resultat som handlar om unga hbtq-personer i studien "Osynliga synliga aktörer - Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster".
Vilka erfarenheter och tankar om sex mot ersättning finns hos de unga hbtq-personer som kommit till tals i studien? Vad skiljer sig mellan informanterna och vilka likheter finns? Och framförallt, vilka behov och tankar om stöd uttrycks? Resultaten belyser bland annat dessa frågeställningar. Välkommen till ett viktigt seminarium om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer!
Medverkande: Mina Gäredal.

12:00–12:45 THE BUCK ANGEL EXPERIENCE
Arrangör: Stockholm Pride
Buck Angel delar med sig av sin gripande livshistoria och processen kring sin könskorrigering. Han beskriver hur han förändrades från att vara någon som var desperat, olycklig och obekväm, till en person som är stolt över sin kropp och sexuellt bekväm med sina genitalier (vilka inte har ändrats kirurgiskt). Buck har visat vägen för transmän till självacceptans utan operation. Hans budskap om självacceptans går till och med längre än kön, genus och genitalier: Det är en universell grundtanke om att bli, lära känna och lära sig att älska sig själv.
Här är en video inför workshopen: http://youtu.be/UIaKb1Xx3Pc
Språk: Engelska.

12:00–12:45 WORKSHOP KRING ”INKLUDERAD ELLER EXKLUDERAD I HBT-KRETSAR”
Arrangör: Interfem
Känner du dig inkluderad eller exkluderad i hbtq-kretsar?  Vi vill bjuda in dig till en förtrolig workshop, där du kan diskutera frågan utifrån egna erfarenheter och bemötande.
Har frigörelsen för hbtq-personer i Sverige gjort så att solidariteten minskar över gränserna? T.ex. att faktorer som kön, ålder och etnicitet är mer avgörande för hbtq-personers umgänge och lojalitet.
Öppet för endast hbtq-deltagare som är kvinnor och/eller transpersoner med utländsk bakgrund. Tyvärr får inte heterosexuella cis-personer och vita etniskt svenskar delta i workshopen.

Medverkande: Zayera Khan, Miriam Nauri.

12.00-18.00 TIOTRETTON + PRIDE = SANT
Hur smakar blått? Hur doftar stolthet? Är tårar en krydda eller gör de soppan bitter? Under Stockholm Pride 2011 kokar grytorna över i TioTrettons kök. Dom puttrar av kärlek, pirrande känslor, svåra beslut och spännande möten.
Pröva, låna, häng och känn. Vi smakar på regnbågen, animerar kärlek, vänder och vrider på de där hemliga böckerna man vill, men inte riktigt vågar låna.
Kom och var stolt med oss på TioTretton, Kulturhusets oas för dig mellan 10 och 13 år.
Besök oss även i Pride Kungsträdgården torsdagen den 4/8 Där vi dukar upp en härlig Regnbågesbuffé och bjuder på en rad smaskiga överraskningar.

13:00–14:45 POLITIK FÖR LIKA RÄTTIGHETER
Arrangör: DHR och Förbundet Unga Rörelsehindrade
DHR och Förbundet Unga Rörelsehindrade deltar i år igen med ett seminarium under parollen ”Samma fördomar, samma kamp”.
Personer med funktionsnedsättning omgärdas, precis som hbtq-personer, av samhällets normer och omgivningens fördomar. Måttstocken efter vilka samhället, med dess regelverk och strukturer, utformas påverkas av dessa fördomar och de styr på så sätt till stor del våra möjligheter att leva våra liv så som vi själva vill. Detta tycker vi är viktigt att alltid lyfta fram och göra känt som ett led i att göra samhället öppet för alla.
Medverkande: Anders Wallner, partisekreterare (MP) och regnbågspappa och Birgitta Ohlsson, EU-minister.

13:00–14:15 INTE I MITT NAMN
Arrangör: RFSL
Medverkande: Ulrika Westerlund (RFSL), Jon Voss (QX), Alexander Bengtsson (Expo). Moderator: Qaisar Mahmood, författare och debattör.
Under senare år har det i Europa skett en utveckling där rasistiska organisationer och politiker vänder sig till htbq-rörelsen för att få stöd i sin rasistiska retorik och agenda. Om rasistiska aktörers önskan om att använda hbtq-personer som sköld. Vad har vi för strategi? Och hur kan vi samtidigt vara tydliga med att homofobi aldrig är okej – utan att sätta oss i knät på rasistisk politik?
Hur förhåller vi oss till detta?

13:00–13:45 DET MODERNA LEDARSKAPET – HUR ÖPPET ÄR DET?
Arrangör: Svensk Chefsförening
Medverkande: Linda Syrén, Akademikerförbundet SSR (moderator), Camilla Wagner, Veckans Affärer, George Svéd, Diskrimineringsombudsmannen, Stig Orustfjord, ordförande i Svensk Chefsförening och Peter Erikson, VD för PR-konsultföretaget Grayling.
Svensk Chefsförening har i flera år jobbat mycket aktivt med arbetsmiljö och frågor som rör diskriminering. Årets panelsamtal på Stockholm Pride handlar om den svenska ledarskapskulturen. Är det möjligt att vara öppen? Hur heterokodad är Management? Hur ser normen för ledare ut i dagens Sverige?

13:00–13:45 DOKUMENTÄRFILM TESSAN = VIKTOR
Arrangör: Forum SKILL
Medverkande: Lollo Jarnebrink och Tessan
Dokumentärfilm: 30min, projekt Fördom & Stolthet.  På plats finns Lollo och Tessan för att presentera och svara på frågor om filmen.
  
TESSAN = VIKTOR
Tessan flyttade hemifrån när hon bara var 15 år. Hon har alltid gått sin egen väg så det var ingen som höjde på ögonbrynen när hon lämnade lilla Mulltorp för att istället plugga i Göteborg. Men vad ingen visste var att att Tessan bar på funderingar och frågor som hon aldrig vågat berätta om för någon. Långt hemifrån skulle det kanske gå lättare? Första dagen i skolan träffar hon någon som skulle förändra hennes liv.
En film av Lollo Jarnebrink / Jarnebrink Production AB i samarbete med Forum SKILL och Cecilia Neant-Falk.

13:00–13:45 KROPPAR, KROPPAR, KROPPAR
Arrangör: TransForm
Medverkande: Kia Sigge.
Bilder av kroppar och upplevelser av kroppar: Hur ser samspelet mellan kropp och kön ut? Socialt? Biologiskt? Sexuellt? I mina egna ögon? I omgivningens ögon? Detta är stora och svåra frågor som knappast låter sig besvaras entydigt eller slutgiltigt. Ändå lockas vi ständigt att ställa dem.
Precis som våra kroppar och genus, befinner sig projekt TransForm i en ständig om- och nydefiniering. I denna föreläsning blickar Kia tillbaka på erfarenheterna från sin egen kroppsliga och mentala resa mellan olika kroppsgestaltningar och genusuttryck samt från sitt arbete med andras kroppar och genusuttryck. Alltsamman milt vanvördigt tolkat i ljuset av lite filosofi, lite sociologi, lite queerteori och ganska mycket egna tankar.

13:00–13:45 LGBT-RIGHTS IN VIETNAM
Arrangör: RFSU and iSEE
Medverkande: Jonas Tillberg, RFSU och Quang Binh Lê, iSEE
Språk: Engelska
iSEE stöttar den första HBTQ-rättsorganisationen i Vietnam, ISC. RFSU samarbetar med iSEE  och ger dem hjälp att etablera sig. Kom och lyssna på ett samtal om HBTQ-rörelsens utmaningar och framgångar i Vietnam.

13:00–13:45 MARGOT. FRÅN PARKFJOLLOR TILL LÅNGTRADARRIVALER OCH MODERNA HELGON
Arrangör: Polska Institutet och Bokförlaget Natur & Kultur
Michal Witkowskis "Lubiewo" blev en internationell succé och räknas som en modern hbt-klassiker. I den nya romanen "Margot" har han bytt ut parkfjollorna under kommunisttiden mot långtradarchaffisar, moderna helgon, företagsamma präster, dokusåpadeltagare och andra färgstarka existenser som befolkar Centraleuropas trasgranna marknadsekonomi. Här samtalar han med bögnörden och journalisten Roger Wilson och tolkas av sin översättare Stefan Ingvarsson.
Medverkande: Michal Witkowski, Roger Wilson, Stefan Ingvarsson

13:00–13:45 RFSU STOCKHOLMS SKOLINFORMATÖRER 15 ÅR! PRAKTISK ÖMSESIDIGHET
Arrangör: RFSU Stockholm
Medverkande: Lisa Larsson, programansvarig RFSU Stockholms skolinformatörsverksamhet
Ett interaktivt pass där du deltar. Vi reflekterar kring begreppet ömsesidighet och dess praktik. Vad begränsar sexualiteten? Hur kan en kommunicera vad en vill, vad vill en? Hur märker en vad någon annan vill? Hur säkerställer en ömsesidighet i ett sexuellt möte? Vi kommer inte att prata om det som är privat utan samtala på en generell nivå. Vi kommer definiera begreppet ömsesidighet och se vad som sätter den ur spel och när den finns där.

13:00–13:45 SPEED-DATING MED FEMINISTISKT INITIATIVS TALESPERSONER
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Feministiskt initiativs talespersoner Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson bjuder tillsammans med Gita Nabavi in till speed-dating. I en sällan skådad form för politiska samtal avhandlar vi varandras queera hjärtefrågor samtidigt som vi festar på geléhjärtan och romantisk musik.
Medverkande: Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson, och Gita Nabavi.

13:00–13:45 VET DU VEM SOM SÄLJER OCH/ELLER KÖPER SEX?
Arrangör: RFSL
Suzann Larsdotter och Jonas Jonsson som arbetade för åtgärd 33, RFSL:s regeringsuppdrag om att kartlägga hbtq-personer som köper och säljer sexuella tjänster, berättar om resultaten.
Du får höra röster som tidigare varit osynliggjorda i den offentliga diskussionen om prostitution. Vi berättar bland annat om heterosexuella män som köper sex av män, lesbiska och bisexuella kvinnor som säljer sex till kvinnor och bögar som säljer sex via nätet.

13:30–14:30 QUEER I FÖRSKOLAN
Arrangör: Emelie Lysholm
I mötet med barn blir återskapandet av kön så konkret. Deras
funderingar och frågor om kön och tolkningar av kön visar tydligt hur
smala könsrollerna är. “Jag vet att du är flicka, du har pojkehår men
du är flicka”. Kommentaren kommer från en diskussion med ett barn
efter att jag åter fått frågan om vilket kön jag är, om jag är pojke
eller flicka. Jag svarade att jag var inget av det, varken pojke eller
flicka. Men det stämmer inte överens med den bilden barn får lära sig
att kön är. Det finns bara två, pojke och flicka. Du är något av det,
du kan inte vara båda eller inget av det. Men vad är kön? Hur ska barn
kunna begripa vad kön är? Hur ska de kunna se vem som är flicka och
vem som är pojke? Finns det bara två kön… eller finns det tjugotvå?
Queer i förskolan tar upp flera olika problematiker om att tänka på
barn som kön istället för människor, om hur det är att vara
normbrytande i en normativ verksamhet. Begreppet queer förklaras,
konkretiseras och problematiseras.

14.00-23.00 HAR DU FRÅGOR OM HIV?
Arrangör: Noaks Ark
Kom till Sergels torg där Noaks Ark finns på plats för att svara på frågor om hiv och annat som smittar vid sex. Vi har informationsmaterial på sju språk, kondomer, information om var du kan hivtesta dig och trevliga hivinformatörer som gärna svarar på dina frågor. 

14:00–14:45 INOM SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PRATAR VI INTE OM SEX!
Arrangör: RFSL
Ett seminarium om sexualiteter. Frågor runt sexualiteter lyser med sin frånvaro i både sjukvårdens och socialtjänstens arbete, vilket försvårar mötet mellan  yrkesverksamma och personer som säljer/köper sexuella tjänster. Hur kan vi som professionella öka kompetensen och skaffa redskap för samtal runt sexualiteter i allmänhet och sex mot ersättning i synnerhet? 

14:00–14:45 KALLAD TILL KÖN, EN DISKUSSION OM TRANSIDENTITETER, KROPPSLIGHET OCH ANDLIGHET
Arrangör: Stockholms Domkyrkoförsamling och Sensus
Medverkande: Lars Gårdfelt, Präst, Jonah Nylund förbundssekraterare RFSL , Josephine Krieg, kabareartist och akademiker. Petter Zachrisson inleder.
 
Vad är en människa? Trans-teologen Justin Tanis talar om människan som kropp, själ och ande. Vår identitet som människa handlar inte om vår yttre kön utan vår inre person som Gud kallar oss till att vara! Hur hanterar kyrkan konflikten som skapas när det yttre könet som man eller kvinna inte stämmer överens med vår inre identitet? Kan kyrkan och ett andligt språk verka befriande i vår process att hitta vår sanna identitet.
 
Lars Gårdfelt präst i Svenska kyrkan som talar om att könet inte är givet utan att Gud ser vår inre människa och kallar oss till kön och samtalar med Josephine Krieg som är transaktivist, artist och arbetar som författare kring politik, kön och sexualitet och Jonah Nylund som är transaktivist och förbundssekreterare på RFSL.

14:00–14:45 KROPP, KÄNSLA OCH TANKE – MINDFULLNESS OCH STRESSHANTERING
Arrangör: TransForm
Medverkande: TransForm-teamet.
Passa på att prova på ett axplock av tekniker för avspänning, stresshantering och motivation. Tillfälle att diskutera och ställa frågor.
Övningarna är lätta och kräver ingen förkunskap. I anslutning till träningen förklarar vi översiktligt om dess sammanhang och hur den som är intresserad kan välja att gå vidare. Den som har egen erfarenhet av liknande aktiviteter får mer än gärna bidra med egna övningsförslag.

14:00–14:45 MACHOFABRIKEN - SYNAR MANLIGHET I SÖMMARNA
Arrangör: Män för Jämställdhet och Roks
Machofabriken är ett alldeles färskt utbildningsmaterial baserat på 17 kortfilmer som sätter ljuset på sociala normer för manlighet som bygger makt. Hur är det att ingå i eller avvika från dessa normer? Vilka olika begränsningar skapar dessa normer för människor som uppfattas tillhöra olika grupper? Hur hänger de ihop med homofobi, transfobi och kvinnoförtryck? Med våld?
I detta seminarium visar vi filmer ur materialet och deltagare får uppleva hur materialet används.
Machofabriken är en utbildningsverksamhet, främst med unga och skolan som målgrupper, som drivs av Män för Jämställdhet, SKR och Roks. Utvecklingen av materialet har finansierats av Arvsfonden.
Medverkande: Tomas Wetterberg, Män för Jämställdhet och Beatrice Unander-Scharin, Tjejjouren Ronja och Roks
Läs mer på www.machofabriken.se

14:00–14:45 MER PORR FÖR ETT ÖPPNARE SAMHÄLLE!
Arrangör: Lo-fi Cherry Pornopics
Medverkande: Åslög Enochsson
Åslög driver Sveriges enda porrpolitiska produktionsbolag och berättar om vad vi alla har att vinna på en pornografisk folkrörelse. Det handlar om att ta kontroll över debatten om våra kroppar. Om att ta makten över objektifieringen och rätten till en mångfald av sexuella förebilder.

14:00–14:45 RAINBOW CULTURE VS. HOMOPHOBIA
Arrangör: Tupilak
Hur kan regnbågskulturen användas som ett kraftfullt vapen mot homofobi och tystnad?
Dans, konst, foto, musik, teater, film, poesi, litteratur, journalistik - hur kan dessa bryta barriärer och nå över geografiska gränser?
Språk: Engelska

14:00–14:45 TIINA ROSENBERGS BRANDTAL
Arrangör: Stockholm Pride
Tiina Rosenbergs brandtal är sedan det första 2008 ett klassiskt inslag på Stockholm Pride.
När Tiina Rosenberg talar på Stockholm Pride levererar hon alltid precis det publiken vill ha. En dramatisk och självdistanserad monolog med mycket humor och lika mycket allvar och samhällskritik.

14:00–14:45 UNG OCH ENGAGERAD
Arrangör: RFSL Ungdom och The Gayness in Sweden
Medverkande: RFSL Ungdom & The gayness in sweden

Vi talar om olika sätt för oss som är unga att engagera oss i hbtq-frågor. Vi diskuterar varför vi engagerar oss. Vi pratar också om olika sätt att engagera sig, bland annat politisk lobbying, individstöd, förebilder och sociala event.

14:30–15:30 TRANSFETT
Arrangör: Stockholm Pride
Medverkande: Adrian Repka (moderator), Isander Freiman, Hanna Hannes Hård
Ett kroppsvisionärt samtal om gemensamma kamper, motståndsstrategier och framtidsdrömmar mellan transaktivism och fettaktivism

15.00-17.00 HÄNG MED EN HBTQ-HUMANIST
Arrangör: Humanisterna
Möjlighet att samtala (eller ställa frågor) enskilt med en hbtq-humanist om humanism som livsåskådning.
Medverkande: Humanisternas HBTQ-nätverk

15:00–16:45 "JAG ÄR INTE RASIST, MEN..." - ETT INTERAKTIVT SEMINARIUM OM VITHETSNORM/RASISM I HBTQ-SAMHÄLLET
Arrangör: Arabiskt Initiativ
Medverkande: Ellen Belmore, genusvetare och ordförande, Arabiskt initiativ Uppsala
Under detta interaktiva seminarium pratar vi om hur vithet skapas som maktrelation i hbtq-samhället och hur vi kan förändra det.

15.00-16.45 QUEER PEOPLE OF COLOUR
Arrangör: Hallongrottan & Queer People of Colour
 
Queer people of colour är ett begrepp ute i den stora vida världen men som först nu börjat hitta sin väg till Sverige. Här möts vi, queera personer som har annat etniskt ursprung än svenskt, där det faktiskt syns på din hudfärg. 
 
Det blir en workshop där vi delar erfarenheter, diskuterar strategier och rasistiska strukturer. Det blir också en massa pepp!

Medverkande: Asanda Fanti och representanter från QPOC

15:00–16:45 SEX WORK IS WORK
Arrangör: Stockholm Pride & womans leadership centre/The Red Umbrella
The Red Umbrella är en fristående och organisation som kämpar för sexuell hälsa och mänskliga rättigheter för kvinnliga, manliga och könsöverskridande sexarbetare i Namibia. TRUs vision består av avkriminaliserandet av sexarbete mellan samtyckande parter i myndig ålder, avlägsnandet av diskriminerande och straffkonsekventa lagar rörande hiv/aids och eliminerandet av polisvåld gentemot sexarbetare.
Under 2011 - 2013 kommer TRU att fokusera på bildandet av ledarskap inom sexarbetssfären i Namibia, för att försäkra sig om att det finns ett lokalt ledarskap med kapacitet att leda en fristående organisation. Organisationens mål är att stärka och skapa en gemensam identitet inom gruppen genom att hålla regelbundna lokala möten som en del av ett stödprogram med långsiktiga visioner, bl.a. att dokumentera polisvåld gentemot sexarbetare.  
TRU har tre personer i sin styrelse, en kvinnlig och två manliga sexarbetare. TRU är i nuvarande läge under process med att ta fram en utförlig plan för hur ledarskapsinitiativet ska realiseras. Detta inkluderar fördelning av resurser för ledarskapsutveckling, listor med relevanta experter och konsulenter, en tidsplan och utvärdering i syfte att uppskatta styrkan, härdigheten och omfattningen av sexarbetsrörelsen i Namibia.
Deltagande: Nelson Goagoseb/Scholastica Goagoses.

15:00–15:45 DEN POLITISKA ASPEKTEN AV TRANS
Arrangör: Stockholm Pride & Transmilitanta Brigaden
Ett samtal om den politiska aspekten av en transidentitet. Långt ifrån könsutredningarnas sjukdomsförklaringar finns det andra förklaringar, andra sätt att existera på som utmanar cis-herraväldet.
Om hur vi som transpersoner förkroppsligar feminismen och utgör ett reellt hot mot rådande könsstrukturer.
Transmilitanta Brigaden kommer från Göteborg och tycker visserligen att Pride är ett kommersiellt jippo, en plattform för polis, militär, företag och parlamentarismens politiker att sprida propaganda på. Men inget dåligt som inte för nåt gott med sig, nu kommer vi och hälsar på.

15:00–15:45 KAMPEN MOT HOMOFOBIN I EUROPA
Arrangör: HBT-Socialisterna
Homofobisk politik och attacker på hbtq-personer är ett hot mot människors rättigheter och friheter runt om i Europa.
Men över hela Europa pågår också en kamp för dessa rättigheter. Hur ska den kampen föras vidare? Vad är alternativet?

15:00–15:45 PARTIPOLITISKA HBT-NÄTVERKEN DISKUTERAR STRATEGIER MED RFSL
Arrangör: RFSL
Medverkande: Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, Anders Selin ordförande hbt-sossarna, Catrine Norrgård, ordförande hbt-liberalerna och Fredrik Saweståhl, Öppna Moderaterna.
Ulrika Westerlund diskuterar med de partipolitiska hbt-nätverken om framtiden. Vilka hbt-frågor är prioriterade nu? Hur jobbar vi utifrån våra olika plattformar?

15:00–15:45 SUICIDAL EXPERIENCES AMONG LGBTQ-YOUTH AND WHAT MADE THEM SURVIVE?
Arrangör: A. Svensson Terapi & Utbildning AB, Ullakarin Nyberg, Med. dr och överläkare
Medverkade: Ullakarin Nyberg, med. dr och överläkare och
Annelie Svensson, socionom och privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut.
Det är välkänt att hbtq-ungdomar befinner sig i en större riskzon för självmordsförsök än sina heterosexuella jämnåriga. Vi vet varför, men det är brådskande att vända sig till ungdomarna själva och höra oss för vad som faktiskt fick dem att överleva, för att sedan kunna hjälpa andra. Tio modiga unga personer deltog i en studie från Karolinska Institutet och berättade vad som fick dem att överleva. Dessa berättelser hjäper oss att förstå mer om hur vi kan förebygga självdestruktivt beteende och vilka faktorer för återhämtning som finns. 
Programpunkten är på engelska.

15:15–16:45 THOMAS BEATIE
Arrangör: RFSL & Stockholm Pride
Thomas Beatie blev världsberömd som "den gravide mannen". På detta seminarium kommer han att prata om sina erfarenheter - Hur är det att vara gravid transkille?

15:30–16:10 KUSINER
Arrangör: Louise Löwenberg
Kusiner av och med Eva Johansson och Louise Löwenberg, regiöga: Fijona Jonuzi, scenografi: Lena Öberg
Kusiner
av och med Eva Johansson och Louise Löwenberg
regiöga: Fijona Jonuzi
scenografi: Lena Öberg
Om Kusiner:
Kusiner ingick i Riksteaterns Ny text-antologi 2008 och hade urpremiär på Dramalabbet i Stockholm 2010. Pjäsen har sedan dess spelats på bl.a. Teaterhögskolan i Stockholm, Högkvarteret, festivalerna Real Love (Galeasen), Paradiso (Unga Tur) och Kalmar Läns Teater. 
Sagt om pjäsen:
”Kusiner handlar om maskulinitet, nära relationer och sexuellt begär mellan två unga män. Kusiner är en skicklig gestaltning av maskulinitet, sexualitet, begär och homofobi i en pjäs som tydliggör gränserna för vad killar får göra med varandra. Genom ett träffsäkert spel utforskar Eva Johansson och Louise Löwenberg maskulinitetens villkor i en värld där kön och sexualitet inte är fria från samhällets maktordning." 
Tiina Rosenberg
Fantastiskt skickligt skrivet och framfört är det, och när två kvinnor, i rollerna som män, älskar våldsamt med varandra syns plötsligt sexualiteten som en drift oberoende av könen.”
Ingegärd Waarenperä, DN
Om Eva Johansson och Louise Löwenberg:
Eva och Louise är skådespelare och dramatiker. De träffades på set 2002 och har sedan dess medverkat i produktioner på bl.a. Kalmar Läns Teater, Riksteatern, Teater Halland, SVT och Dramalabbet. Sedan 2009 är de med och driver teatern Dramalabbet i Stockholm. Under hösten 2011 är de bl.a. aktuella med Dramalabbets föreställning om männen och kvinnorna i stand upvärlden samt kommer de turnera med Kusiner och i samband med detta även hålla workshops i normkritisk gestaltning, bl.a. på Teaterhögskolan i Luleå. 2012 planeras en ny pjäs: Middagen, där tematiken från Kusiner undersöks vidare och även karaktärerna från Kusiner kommer att ingå, men placerade i en familjekontext.
Om Kusiner:
Kusiner ingick i Riksteaterns Ny text-antologi 2008 och hade urpremiär på Dramalabbet i Stockholm 2010. Pjäsen har sedan dess spelats på bl.a. Teaterhögskolan i Stockholm, Högkvarteret, festivalerna Real Love (Galeasen), Paradiso (Unga Tur) och Kalmar Läns Teater. 
Sagt om pjäsen:
”Kusiner handlar om maskulinitet, nära relationer och sexuellt begär mellan två unga män. Kusiner är en skicklig gestaltning av maskulinitet, sexualitet, begär och homofobi i en pjäs som tydliggör gränserna för vad killar får göra med varandra. Genom ett träffsäkert spel utforskar Eva Johansson och Louise Löwenberg maskulinitetens villkor i en värld där kön och sexualitet inte är fria från samhällets maktordning." Tiina Rosenberg
"Fantastiskt skickligt skrivet och framfört är det och när två kvinnor, i rollerna som män, älskar våldsamt med varandra syns plötsligt sexualiteten som en drift oberoende av könen.” Ingegärd Waarenperä, DN
Om Eva Johansson och Louise Löwenberg:
Eva och Louise är skådespelare och dramatiker. De träffades på set 2002 och har sedan dess medverkat i produktioner på bl.a. Kalmar Läns Teater, Riksteatern, Teater Halland, SVT och Dramalabbet. Sedan 2009 är de med och driver teatern Dramalabbet i Stockholm. Under hösten 2011 är de bl.a. aktuella med Dramalabbets föreställning om männen och kvinnorna i stand up-världen, samt turnera med Kusiner och i samband med detta även hålla workshops i normkritisk gestaltning, bl.a. på Teaterhögskolan i Luleå. 2012 planeras en ny pjäs: Middagen, där tematiken från Kusiner undersöks vidare och även karaktärerna från Kusiner kommer att ingå, men placerade i en familjekontext.


16:00–16:45 BRED, QUEER UNDERHÅLLNINGSLITTERATUR
Arrangör: Stockholm Pride
Hur är det att skriva underhållningslitteratur med queera inslag? Vilket mottagande får den av recensenter och publik? Vad säger förlagen och redaktörerna? Och inte minst - vad tycker de queerpolitiska läsarna? Ett samtal mellan författarna Lars Gårdfeldt, Sara Lövestam och Petra Östergren.

16:00–16:45 FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN - SEPARATISM SOM STRATEGI
Arrangör: Stockholm Pride
Varför behövs separatistiska mötesplatser för hbtq-personer? Vi hör representanter från fritidsgårdarna Egalia och Habitat Q samt äldreboendet Regnbågen mötas och prata om slutenhet som behov över generationsgränserna.

16:00–16:45 SKOLANS VÄRDEGRUND GÄLLER ALLA – DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET ÄR GARANTEN
Arrangör: Sveriges Skolledarförbund

Medverkande: 
Ingela Fondin, ledamot i Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse och rektor vid Björkhangens skola (F-9), 
René Wiltoft Möller, ledamot i förbundets distriktsstyrelse Stockholm stad och biträdande rektor vid Högalids skolan (F-9)
Britt Sundström, central ombudsman vid förbundet och samordnare under aktiviteterna i Sthlm Pride 2011.
Moderator: Kerstin Weyler, chefredaktör för förbundstidningen ”Skolledaren”
Medverkande: Ingela Fondin, ledamot i Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse och rektor vid Björkhangens skola (F-9), 
René Wiltoft Möller, ledamot i förbundets distriktsstyrelse Stockholm stad och biträdande rektor vid Högalids skolan (F-9)
Britt Sundström, central ombudsman vid förbundet och samordnare under aktiviteterna i Sthlm Pride 2011.
Moderator: Kerstin Weyler, chefredaktör för förbundstidningen ”Skolledaren”
Sveriges skolledare tar ansvar för att skolans arbetsmiljö är god och att alla elever ges möjlighet att nå målen. Elevernas skolgång ska vara öppen och inkluderande. Skolans värdegrund gäller för alla i förskolan och skolan – det pedagogiska ledarskapet är garanten för det. Vi värnar om att alla i skolan respekterar elever och personal oavsett sexuell läggning. 
Skolan ska självklart vara en förebild för alla och spegla utvecklingen i samhället. 
Vi välkomnar en större öppenhet när det till exempel hbtq-frågor. Respekt för människors olika sexualitet är ett viktigt att lyfta för oss som verkar i skolan.

16:05–16:45 ÄTSTÖRNINGAR – NORMALKROPPAR, FÖRVRÄNGNINGAR OCH PARADOXER
Arrangör: Ätstört. Kroppar som stör
Medverkande: Samira Ariadad, skribent, aktivist
Genom att referera till en normal, frisk kropp har dieter kunnat spridas utan större ifrågasättning men vilka kan relatera till denna normalkropp mätt efter BMI? Är det så vi uppfattar våra kroppar? Det är inte enbart diagnotiserade ätstörda som är överdrivet upptagna vid kroppens vikt och form. Så vart går gränsen mellan friskt och sjukt? Och handlar självsvält alltid om att vilja bli snygg enligt skönhetsindustriernas skönhetsideal?
Kanske handlar det snarare om en flykt från denna pressande värld på kroppar, från sexuella övergrepp och omgivningens krav. Istället för att enbart försöka passa in i normerna visar många ätstörda på en raserande kraft, ett försök att skapa något annat och själv. Detta innebär dock inte att självsvältaren är helt fri från generella värderingar och fobi för okontrollerat begär och dålig självdisciplin.

17:00–17:45 BERÄTTELSER FRÅN STRANDEN
Arrangör: Pelle Hanæus
Berättelser från stranden
- ett solo om att hålla sig flytande
 Texter av David Cale, Pelle Hanæus, m.fl. Skådespelare: Pelle Hanæus
Under fyrtiofem fuktiga minuter möter vi damen med den mystiskt uppdykande älskaren vid Medelhavet, pojkvännen som gör Jane Fonda-workout intill sjön, biståndsarbetaren på promenad längs Indiska oceanen, med flera. Det handlar om Kärleken, såklart, och om vår strävan att öppna oss för den.
Pelle Hanæus är skådespelare, pedagog vid Stockholms Dramatiska Högskola och ordförande i biståndsorganisationen Clowner utan Gränser. Han var tidigare konstnärlig ledare för ungdomsensemblen Kunq. Just nu arbetar han med att ta scenartister till några av de värsta ställena på jorden, för att sprida skratt och glädje där.
Pelle säger: "Under åren som regissör för ungdomsensemblen Kunq märkte jag att på Pride öppnas rum som sällan hittas annars. In i de rummen tar människor med sig lite annorlunda förhoppningar och förväntningar, än i vanliga fall. Det är en annan stämning; lite mer frigjord, lite mindre ängslig. Det behöver jag! En del när kanske förhoppningar att bli sedda på andra sätt än annars. Det finns kanske förväntningar på att uppleva ett oss. Det gillar jag. Jag vet att de där rummen är frigörande och stärkande, ibland livsavgörande."

17:00–17:45 FACES & PHASES - Zanele Muholi
Arrangör: Stockholm Pride
Presentation och visning av foton från boken “Faces and Phases” av den sydafrikanska fotografen Zanele Muholi. Hennes visuella aktivism syftar till att synliggöra marginaliserade hbtq-personer.
Språk: Engelska


17:00–17:45 HBT-AKTIVISM, TRO OCH IDENTITET I ISRAEL - YONATHAN GHER "DIRECTOR OF JERSUSALEM OPEN HOUSE" BERÄTTAR
Arrangör: Stockholms domkyrkoförsamling, Sensus, Centrum för religionsdialog, Religion ♥ hbt
Medverkande: Yonathan Gher, chef för Jerusalem Open House, Petter Zachrisson ställer frågor, Christer Wik inleder.
Ett seminarium om arbetet för hbtq personers rättigheter, tolerans och människors lika värde som överskrider politik och religionsgränser i dagens Israel. Hur hanterar en olika könsuttryck och sexualitet i ett land där den främsta identiteten är religion och bakgrund? Kan hbtq skapa förutsättningar för brobygge?
Språk: Engelska


17:00–17:45 QUEER BONDAGE FOR PEOPLE-NOT PARCELS
Arrangör: BDSM Uppsala & Wish
Medverkande: Esinem (UK)
Språk: Engelska
För första gången i Stockholm Prides historia kan vi stolt presentera en workshop om Queer rope-bondage. Detta är en kurs med mottot "Binda människor, inte paket” (Tying people, not parcels) som kommer att fokusera på (1) grundläggande rep-kunskap, (2) samspelet mellan personen som binder och personen som blir bunden och (3) hur bindningen anpassas efter personen som blir bunden snarare än att försöka snurra in sig i en massa regler. 

Esinem är en världsberömd bondage-instruktör och performer, som i februari 2011 inbjöds till Japan för att binda i världens första internationella Shibari-event. Hans undervisningsstil är informativ, lättsam och observant. Tolkar (från engelska) med kunskap i rope-bondage kommer att finnas tillgängliga.
Denna klass kommer att gå igenom grunderna i rope-bondage, inkluderat säkerhetsfrågor och grundläggande bindningar. Ta gärna med eget rep om du har, men det kommer också att finnas rep till utlåning.
Max 20 personer. Känn dig fri att komma ensam, tillsammans med en eller flera eller vilken konstellation som du vill. Du behöver inte binda med någon partner i denna kurs för att lära dig något och detta passar alla, oavsett tidigare erfarenhet och förmågor.


17:00–17:45 VARFÖR SKRIVER VI?
Arrangör: Hallongrottan
Medverkande: Sara Lövestam, Petra Östergren, Bitte Andersson
Föreläsning/seminarium
Om en skriver en queerfeministisk agenda, då är det tydligt varför en gör det. Men skriver en skönlitterärt så finns det kanske andra motiv. Ett samtal om att skapa för att förändra, eller förändra genom att skapa. Är något bättre eller sämre än det andra? Och vad är skillnaden?

17:00–17:45 ÄR RELIGION EN GROGRUND FÖR HOMOFOBI?
Arrangör: Humanisterna
Finns det ett samband mellan religiöst styre i ett land och hårda straff för homosexualitet? Har Sveriges sekulära utveckling inneburit ökade rättigheter för hbtq-personer? Kan religionerna förändras inifrån eller krävs sekulära metoder för att ändra synen på hbtq-personers rättigheter?

18:00–18:45 SKÖNA BÖGAR I LITTERATUREN
Arrangör: Hallongrottan
Medverkande: Kristofer Folkhammar, Håkan Lindquist, Nicklas Dennermalm
Kristofer Folkhammar brukade smyga in Håkan Lindquists böcker under kudden i tonåren. Nu har Kristofer skrivit en egen bok, Isak & Billy. Håkan Lindquist släpper ännu en bok i år, Regn och åska. Nu möts de båda på Pride för ett samtal om att gilla killar, att skriva för killar och om varför killar läser så lite skönlitteratur.
Håkan Lindquist, aktuell med Regn och åska, Kristofer Folkhammar, aktuell med Isak & Billy, Samtalsledare: Nicklas Dennermalm
Efter samtalet signerar Håkan och Kristofer sina böcker.

19:00–21:30 DANSA QUEERPOLSKA OCH SCHOTTIS
Arrangör: Erik Mägi & Ellinor Fritz
Dansa queerpolska och schottis
Gå kurs i queerpolska och queerschottis, folklig dans med rörliga roller! Folkmusikvärlden innehåller snygg musik, häftig dans och spännande möten. Tyvärr har de stela könsroller som finns i samhället också följt med till folkdansgolvet. Men fler och fler folk turas om att både föra och följa samt dansar med vilka de vill, oavsett kön. Vi hejar på denna trend och håller danskurser med queerfeministisk pedagogik. Vi sätter ord på normerna så att vi kan förhålla oss fritt och leka med rollerna. Pedagogiken är inriktad på att stärka och utveckla det deltagarna redan kan. Fokus är dansglädje, mångfald och frihet. 
Erik Mägi och Ellinor Fritz har haft danskurser ihop sedan 2009. Erik är regelbunden danspedagog på Folkmusikkaféet i Göteborg och även jurist med normkritisk specialkompetens. Ellinor har en bakgrund i spelmansrörelsen i Dalarna där hon har spelat till dans sedan 12 års ålder. Idag spelar hon på många ställen, bland annat i Kurbitz. David Kaminsky är vårt senaste tillskott. Han verkar som danspedagog i Sverige och USA. Han är även musiketnolog med särskilt intresse för polska, genus och sexualitet.

21:30–22:10 EN NORMAL FÖRESTÄLLNING
Arrangör: Per.Får.Mensteatern
Per.får.mens-teatern sätter upp "en normal föreställning".
Normal = en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. (källa: wikipedia)
'En normal föreställning' är inte avvikande rörande alla egenskaper. 'En normal 
föreställning' är därför normal. Extremt normal.
Vi söker en normal publik!
Ni ska se normala ut, vara normalsmarta, ha normala kläder, en normal 
sexualitet, en normal kroppsdoft, ett normalt kön, normalt hår, normal hy, ett 
normalt jobb och ni ska bete er som en publik normalt gör (dvs. skratta normalt 
mycket och normalhögt, applådera normalt mycket, vara normalgamla, vara normalt fokuserade på det som händer på scenen...)
Per.får.mens-teatern är Mikaela Knapp, Olga Henriksson och Isabel Cruz 
Liljegren.Utbildade på bl.a. SET och Balettakademiens dansarutbildning och med flerårig professionell erfarenhet inom skådespeleri, dans och scenkonst möttes de på 
Teaterhögskolans kurs 'normkritisk gestaltning'. 

22:00–00:00 HÄNG PÅ KULTURHUSTAKET
Arrangör: Stockholm Pride
För dig som vill hänga kvar på kulturhustaket arrangerar Stockholm Pride kvällarna. Varje kväll bjuds olika DJ:s in för att spela för just dig! Välkommen!