Piknik for alle uavhengig av kjønn, kjønnstilhørighet, kjønnsidentitet og deres venner

Ta med egen snacks.

Arrangør Trasek og HeSeta rf:s Queer and International-grupp