RUM C302

10:00 - 11:30
Newcomers youth | En inblick i ungdomsperspektivet som Newcomers Youth har arbetat med. Arr RFSL Förbundet

12:00 - 12:45
Transrättigheter i den svenska asylprocessen | Om asyl och migration utifrån ett transperspektiv. Arr RFSL Förbundet

13:00 - 14:30
Granskning av hbtq- personers avslagsärenden från migrationsverket och migrationsdomstolarna | RFSL:s granskning och rapport av avslagsbesluten i hbtq-ärenden. Arr RFSL Förbundet

14:45 - 16:15
Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen | Samtal om Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar. Arr RFSL Förbundet

RUM C310

12:00 - 12:45
Hbtq-seniorer ska leva hela livet | Hur väl är äldrevården beredda att ta hand om sina äldre hbtq-personer. Arr RFSL

13:00 - 13:45
1st Nordic Pride, 4th Nordic Rainbow History & Culture Month | Discussions focus on LGBT culture and history and Nordic co-operation. Arr Tupilak & ILGCN

14:00 - 16:00
Sex, lust och kommunikation – workshop för transpersoner | Workshop till dig som transperson eller har erfarenhet av att vara trans. Arr RFSL

RUM D504

14:30 - 16:00
Testa queer lindy hop | Lindy hop är en dans från 1930-talet som dansas till swingmusik. Arr Queerlindy Göteborg