Världsaidsdagen - mässa i Domkyrkan.
Präst: Biskop Per Eckerdal
Musiker: Mikael Fridén