Välkommen till Positiva Gruppen Syd!

Vi är en ideell patient- och kamratstödsförening för personer som är hivpositiva och deras närstående.

Vi arbetar för att genom erfarenhetsutbyte skapa gemenskap mellan personer som lever med hiv. Vi vill stärka individen i sitt liv med hiv. Det gör vi genom medlemskvällar och utbildningar som berör ämnen så som medicinering, hiv och kroppen, sexuell hälsa med mera.

Håll utkik här på qx och på vår hemsida för kommande event.
För att få veta mer om Positiva Gruppen Syd, gå in på vår hemsida www.pgsyd.nu, skicka ett mail till [email protected] eller ring oss på 040- 791 61
Du är även välkommen upp på en kopp kaffe!