Legendariskt HBT-center som redan fanns under DDR-tiden