Kvinnemuseumet oppsto som en gressrotbevegelse i forlengningen av den nye kvinnebevegelsen.
Kvinnemuseumet i Danmark er et statlig støttet landsdekkende spesialmuseum med mål å utforske, bygge opp samlinger og spre kunnskap om kvinners liv og virksomhet i den danske kulturhistorien.

Virtuell omvisning: WebWalk