Kvindemuseet uppstod som en gräsrotsrörelse i förlängningen av den nya kvinnorörelsen.
Kvinnomuseet i Danmark är ett statligt stött, landstäckande specialmuseum, vars mål är att utforska, bygga upp samlingar och sprida kunskap om kvinnors liv och verksamhet i den danska kulturhistorien.


Virtuell rundvisning: WebWalk