Pride House består av seminarier, debatter och andra evenemang på Clarion Hotel Stockholm.

Mer information om dagens arrangemang hittar du via länkarna.

12:00 - 12:30 Sexuella trakasserier av hbtqipersoner på arbetsplatsen. Vilka är dina rättigheter?
Är det okej när du går ut ett rum med dålig känsla i magen? En ovälkommen gest från en kund, kollega eller chef? Sexistiska kommentaren om att du som lesbisk bara inte träffat ”rätt” man ännu? Ska jag behöva undvika den vänskapliga padelmatchen på jobbet – för att slippa obekväma situationer i omklädningsrummet på jobbet?
Är det okej när du går ut ett rum med dålig känsla i magen? En ovälkommen gest från en kund, kollega eller chef? Sexistiska kommentaren om att du som lesbisk bara inte träffat ”rätt” man ännu? Ska jag behöva undvika den vänskapliga padelmatchen på jobbet – för att slippa obekväma situationer i omklädningsrummet på jobbet?
Skiljer sig upplevelser för hbtqipersoner jämfört med människor som lever heteronormativt? Vart vänder jag mig? Men framförallt - vart går gränsen och hur passiv får jag vara när jag ser att någon blir utsatt? Vi tar ett intersektionellt perspektiv på trakasserierna för att se vilka strukturer som styr och hur vi maktobalansen påverkar våra sett att se på sexuella trakasserier.
På svenska

12:00–12:45 Stolta Föräldrar till HBTQ-barn i Stockholm berättar om sin verksamhet och delar sina erfarenheter
Kan ses via stream från Pride House
Var med, kom ut och var med och bli nyckeln så att våra barn tryggt kan komma ut i friheten från garderoben
Representanter från nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn i Stockholm kommer att informera om sin verksamhet och dela med sig av våra erfarenheter som föräldrar till ett hbtq-barn. Vi kommer in på vikten av som förälder stötta och älska sitt barn - att vara nyckeln ut ur garderoben och friheten, glädjen i att samlas i ett nätverk/ medlemsgrupp och i slutet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till oss.
På svenska

12:00–12:45 ”Så att jag kan komma in…” Regnbågsnyckeln - för en mer inkluderande kyrka
”Så att jag kan komma in…” Regnbågsnyckeln - för en mer inkluderande kyrka
Hur kan vi tillsammans skapa en kyrka som är inkluderande och där hbtqi- personer utgör en självklar del av gemenskapen? Hur kan vi föra konstruktiva och förvandlande samtal som får konsekvenser för vårt bemötande av varandra? Och hur kan orden om varje människas lika i rätt och värde bli en upplevd verklighet, för alla? Regnbågsnyckeln är processmodell för kyrkliga församlingar som vill arbeta aktivt och medvetet för att hbtqi-personer ska vara trygga och välkomna i församlingens alla miljöer. Genom utbildning, studiecirklar och visionsarbete erhåller församlingen Regnbågsnyckeln, en slags hbtqi-märkning, som vill visa på och förverkliga idén om en mer inkluderande kyrka. I detta seminarium tittar vi närmare på hur en sådan process går till och vilka steg den består av.
På svenska

12:00–14:45 Hen, Hon, Han – det inkluderande arbetslivet
Akademikerförbundet SSR har varit engagerad i Pride, i Sverige och utomlands, i nära två decennier. För oss är det självklart att hbtqi-personers rättigheter också är fackliga rättigheter. Som facklig organisation vill vi arbeta tillsammans med förtroendevalda, medlemmar och andra yrkesverksamma i en workshop kring hur vi kan skapa ett arbetsliv för alla.
En spännande och lärorik tre timmars resa med Akademikerförbundet SSR och vårt sätt att tänka kring hur vi alla tillsammans skapar arbetsplatser som på riktigt är för alla.
Malin Fröjmark, ombudsman på Akademikerförbundet SSR med ansvar för frågor som rör lika villkor. Utöver det har Malin ansvar för löneavtal inom kommun och region. Josefine Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR med ansvar för frågor som rör lika villkor. Dessutom ansvarar Josefine för professionsfrågor rörande socialt arbete.
På svenska

12:00–18:00 Pride konstgalleri
Stockholm Pride och Svenska Pride samarbetar runt årets konstgalleri på Pride House. Här kan du avnjuta 7 konstnärers produktion.
Vernissage på torsdag den 5 aug - se tider separata programpunkter
Följande konstnärer är representerade;
Sofial Liljeholm - Akrylmålningar
Catharina Högstedt - Teckningar med lesbiskt tema
Sussie Hedlund - Pouring Acrylic
Amanda Eriksson -
Jan Johansson - Fotokonst
Suzann Larsdotter - Trädildos
Stockholms Glasbruk AB - glasföremål

13:00–13:30 Vad gör arbetsgivare och arbetstagare för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser?
Vi har en dålig miljö på arbetsplatsen och det är en rå jargong – hur kan vi förändra det? Hur lyfter vi fram rättighetsfrågor i arbetsvardagen? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan också är hygienfaktorn för alla arbetsplatser?
We have a bad environment at our workplace with harsh language – how can we change it? How can we promote rights issues in the workday? How are we to achieve a working life where acceptance, inclusion and openness not only characterise the work environment but also constitute hygiene factors for all workplaces?
På svenska

13:00–13:45 Förändringar i familjelagstiftningen
Från och med nästa år blir reglerna kring föräldraskap samma för alla gifta par, dvs båda i paret blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare från födseln. Seminarium där RFSL reder ut vad kommande förändringar i familjepolitiken kommer att innebära.
En statlig utredning som nyligen presenterats föreslår också att utländska föräldraskap ska kunna erkännas i fler fall än tidigare, dvs att samkönade par som flyttar till Sverige i större utsträckning än idag ska räknas som föräldrar även här. Det är förändringar som RFSL länge arbetat för. Under seminariet reder vi ut vad förändringarna innebär lite mer i detalj. Och vilka begränsningar som fortfarande kommer gälla.
På svenska

14:00–14:45 Panelsamtal om porr och porrfilter
Debatten kring porr och porrfilter går het! RFSU Stockholm bjuder in till ett samtal där vi samlat forskare och praktiker för att samtala om dessa frågor.
Alla paneldeltagarna har olika ingångar i frågan men har alla det gemensamt att de vill motarbeta alarmism. Vårt syfte är att med stöd av forskning och beprövad erfarenhet ge tankeverktyg för att utveckla fungerande och långsiktiga strategier för ungas sexuella och reproduktiva hälsa.
På svenska

14:00–14:45 Den hotade demokratin - så kan den räddas i populismens tid
Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Den skulle kunna upphävas på fjorton månader. Lyssna på Olle Wästberg som har skrivit boken "Den hotade demokratin - så kan den räddas i populismens tid".
Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare har ursprungligen blivit folkvalda för att sedan utnyttja situationen. Också Donald Trump hade auktoritära ambitioner, men den amerikanska konstitutionen går inte att lätt ändra. Det gör den svenska grundlagen. Sverige är inte immunt mot sådana antidemokratiska omvälvningar som skett i åtskilliga länder där populistiska partier vuxit sig starka. Det svenska systemet ligger vidöppet för samma angrepp som skett i Ungern och Polen på demokratiska institutioner, domstolar och medier.
Evenemanget går även att se via vår Youtubekanal HBT-liberaler Storstockholm.
På svenska

14:00–14:45 Lustanatomi de luxe
Kan ses via stream från Pride House
En unik och rolig genomgång av anatomi gällande fitta, kuk och stjärt - allt med fokus på skön stimulans och maximal njutning.
Om man ska ut i "terrängen" är det bra att ha en god karta över området. Här erbjuder sexologen Suzann Larsdotter en kartbild över områden som är extra sköna att stimulera.
På svenska

14:00–15:30 Sex och lust för transpersoner
Kan ses via stream från Pride House
Välkommen till en transseparatistisk programpunkt med fokus på ord, lust, sexleksaker och säkrare sex! Tillsammans med samtalsledare från RFSL finns här utrymme för reflektion, diskussion och frågor. Workshopen vänder sig till dig som är transperson eller har erfarenhet av att vara trans.
På svenska

15:00–15:45 Hur har Gaypolisföreningen förändrat polismyndigheten?
Ett samtal om homofobi inom polismyndigheten och om behovet av en gaypolisförening.
Göran Stanton har arbetat med HBTQI-frågor inom Polisen och varit drivande inom gaypolisföreningen i 25 år och går nu i pension efter 37 år inom myndigheten. Han har upplevt stor homofobi framförallt på 70- och 80-talen, t.ex. när homosexuella poliser under den värsta aidshysterin markerades med ett A framför sina namn. han valde att 1987 sluta som polis men återgick i tjänst 1992 och har arbetat för ett mer öppet klimat inom Polisen internationellt och i Sverige.
På svenska

15:00–15:45 Vad tycker svenska folket om oss transpersoner?
Under 2020 genomförde FPES en undersökning om den svenska allmänhetens attityder till transpersoner. Dagens presentation ger en sammanfattning av undersökningen samt ett försök till tolkning av resultaten.

De senaste åren har vi i världen och även här i Sverige känt av kallare vindar i opinionen. Det har handlat om en tendentiös kritik av transpersoners tillgång till sjukvård men även ett mer grundläggande ifrågasättande av våra identiteter och våra uttryckssätt. Samtidigt har vi långsiktigt sett en förbättring av allmänhetens attityder mot HBTQI-personer och bakgrunden till den rapport som nu föreligger var en undersökning utförd av Kantar/SIFO och beställd av FPES. Syftet var att läsa av den svenska allmänhetens attityder gentemot transpersoners inom olika sektorer av samhället och jämföra dessa med tidigare undersökningar. Undersökningen innehåller en del överraskande data och i flera fall ser vi att attityderna gentemot oss är oväntat positiva. Dessutom är allmänhetens egna personliga erfarenheter av transpersoner i sin närhet mer omfattande än förväntat. Presentationen kommer att försöka sätta in rapporten i ett större HBTQI-perspektiv samt även försöka koppla den till internationella utvecklingen.
På svenska

15:00–15:45 How employees make change in the diversity and inclusion area.
Kan ses via stream från Pride House
Come join us and get inspired by our work done by the different employee-led resource groups in Nordea (LGBT+ and Allies; Cross-Cultural/Internationals; Gender Balance; Ability Variations; and Cross-Generations) to create equality and inclusion. How we team up together to reach our goals to support Nordea’s values in the multiple dimensions of diversity and inclusion. How do we create curiosity and engagement and really make a difference in the organisation and the society? Please bring your thoughts and ideas - we would also like to get inspired by you. Warm welcome. Moderator: Åsa Nilsson Billme, Head of D&I in Nordea.
In English

15:00–15:45 NORDIC CAMPAIGN FOR LGBT MONUMENTS IN THE NORDIC ZONE - 2021
Why are there so many LGBT monuments across the globe -- from USA to Vienna to Germany to Spain to Austrlia -- but none in the Nordic region? A monument as a tribute to LGBT people discriminated, imprisoned and executed over the millennium -- not just in the Nazi concentration camps but years after -- and centuries before. A monument standing as a place for memorials and ceremonies -- long after the Pride parade has passed and is forgotten.

BILL SCHILLER -- an American-born Swede who received asylum in Sweden during the Vietnam war. Worked several decades as a radio journalist for Radio Sweden's English-language service untill retirement.
Worked for years for RFSL (including as international secretary), and for the ILGA Information Secretariat those years it was based in Stockholm, and for years to convince Swedish Amnesty and other Amnesty sections to finally adopt homosexual prisoners.
Also helped start the ILGCN -- the international rainbow culture network -- when ILGA refused to deal with rainbow culture as "hindering" the work with law reform.
Today both Tupilak and the ILGCN work together with seminars, performances, art exhibits, musical events, film screenings, etc. and now the coming October 6th Nordic Rainbow History & Culture Month and the campaign for LGBT Monuments in the Nordic zone.
In English

15:45–16:45 Queera rum i en konservativ tid
Vi ser att hbtqi-personers handlingsutrymme krymper, i såväl europeisk som svensk kontext. Sverigedemokraternas intagande av maktpositioner på nationell, kommunal och regional nivå innebär att rättigheter ifrågasätts och föreningar hånas. Hatet sprids. Mötesplatser riktade till unga hbtqi-personer försvinner. Regnbågsflaggan förbjuds eller approprieras i vinstsyfte.

I ett samtal diskuterar vi lokalt motstånd, det queera rummens betydelse och separatism som verktyg mot nationalism och kapitalism. Och vilket stöd ska och kan politiken ge?
På svenska

16:00–16:45 Hela Europa ska vara en frihetszon
HBT-liberaler bjuder in till ett samtal om frihet för hbtqi-personer med Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm och Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro. Samtalet leds av HBT-liberalers nye förbundsordförande Carl Otto Engberg.
Årets tema för Stockholm Pride är "Nyckeln till frihet". Men hur ser friheten egentligen ut för hbtqi-personer runt om i Europa? Vilken betydelse kommer den ungerska regeringens nya lag att få? Hur påverkas klimatet i Polen när homofoba zoner införts och vilka risker finns för liknande utvecklingar i fler länder?
Arrangeras i samarbete med riksförbundet HBT-liberaler.
På svenska

16:30–18:00 Snuskbingo!
Snuskbingo gör comeback!
Efter ett års paus är RFSL tillbaka med sitt legendariska snuskbingo. Under spelets gång berättar vi allt du vill veta och kanske lite till om vitt skilda saker på temat snusk. Givetvis kommer det finnas priser - i år kanske finare än någonsin?
På svenska

17:00–17:45 HBTQ i skolan, kunskapsuppdrag och demokratisk värdegrund - hänger ihop!
HBTQ i skolan - Kunskapsuppdrag och demokratisk värdegrund – hänger ihop - så vad är vi rädda för?
Annika Setterquist är skolchefen som brinner för alla elevers rätt till en god skolupplevelse utan kränkningar oavsett om det gäller religion eller sexuell läggning.
På svenska

17:00–18:00 HBTQI Communityn världen över
Kan ses via stream från Pride House
Hur mår HBTQI Communityn världen över i en pandemis tid?
HBTQI Amnesty Stockholm ger en återblick på året som varit och läget världen över.
Vad har gjorts?
Vad behöver göras?
Vad kan vi göra?
På svenska

17:00–18:00 Att fly sitt land för att få vara sig själv
Att fly sitt land för att få vara sig själv
Mirage kom som flykting till Sverige och berättar nu sin historia för oss. Hur är det att vara HBTQI-person i ett land där det är förbjudet att vara det och hur blev hans nya liv här i Sverige? Mirage kommer även prata om hur det är att vara troende muslim och dela sina tankar kring andlighet och vad det betyder för honom att få vara den man är. Mirage är en av de HBTQI-flyktingar som ingår i en grupp som brukar träffas regelbundet i Adolf Fredriks församling i Stockholm.
In English

17:00–18:00 QueerBachata FOR MEN!
Peter & Johan fick stående ovationer av hela juryn och publiken i Talang 2021. Nu lär de ALLA SOM SER SIG SOM MÄN den fantastiska pardansen bachata.
Alla lär sig både följa och föra och alla dansar med alla. Kraftfulla rörelser varvas med graciösa. Ingen medhavd partner behövs. Välkommen! Första gången du dansar med en annan man - extra välkommen!